Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008


Η ονοματολογία δεν οδηγεί πάντα σε ασφαλή συμπεράσματα ειδικά...στην Μακεδονία αλλά θα κάνουμε μία απόπειρα να εντοπίσουμε τις ρίζες του πρωθυπουργού της FYROM με τη χρήση του Google.Για άλλη μία φορά θα αντιμετωπίσουμε τις "παρενέργειες" του Μακεδονικού Ζητήματος . Το επίθετο Gruevski ίσως προέρχεται από το Gruev το οποίο προέρχεται από το Γκρούϊος που κάποιος μετέτρεψε σε Γρούιωφ.
Σύμφωνα με μία λίστα ανθρώπων με ανθελληνική και αντικρατική δράση, του 1945, που παραθέτει ο Δημήτρης Λιθοξόου, μέλος του Ουρανίου Τόξου, συναντάμε το επίθετο Γρούϊος 4 φορές. Ο Δ. Λιθοξόου είναι ένας συγγραφέας του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ που προσπαθεί να εδραιώσει με "ακροβατικά" , ψεύδη και ανακρίβειες ... τη θεωρία περί γενοκτονίας των "Μακεδόνων". Ο ίδιος μάλιστα επινόησε και κατασκεύασε έναν προπαγανδιστικό χάρτη της Μακεδονίας όπου τοποθετεί τις διάφορες εθνότητες κατά την ανθελληνική του άποψη. Υπάρχει σχετικό άρθρο από τον Ακρίτα. Φυσικά ο χάρτης είναι γεμάτος "Μακεδόνες" ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ... ενώ απουσιάζουν οι Βούλγαροι (!) , οι οποίοι ήταν δεκάδες φορές περισσότεροι από αυτούς που είχαν δηλώσει "Μακεδονική" εθνικότητα! Η πλειοψηφική παρουσία των Βουλγάρων ήταν εμφανής ακόμα και στην πρωτεύουσα της FYROM ,τα Σκόπια. Στην κίτρινη ασφαλίτικη λίστα του 1945 που παραθέτει ο Λιθοξόου διακρίναμε δύο φορές το επίθετο Γρούϊος (α/α 12 & 229) και άλλες δύο φορές το Γρούϊωφ (α/α 111 & 232).
Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω στον χρόνο...το 1903 στο Μοναστήρι (Bitola), ένας από τους ηγέτες της Βουλγαρικής επανάστασης του Ilinden, υπογράφει ως Βούλγαρος , και λέγεται Δαμιανός ή Damian Gruev. Στην επιστολή του η λέξη Βούλγαρος και παράγωγά αυτής...επαναλαμβάνονται συνεχώς πιστοποιώντας την εθνική συνείδηση του συγκεκριμένου "ήρωα" που επίσης οικειοποιήθηκαν οι Σκοπιανοί.
Και πάλι στο Μοναστήρι (Bitola) ... o τοπικός αντιπρόσωπος του Μακεδόνα Βλάχου μεγαλέμπορου Στέφανου Δ. Μάνου λεγόταν Γκρούϊος Ι.(σημειώνεται με βέλος στο σχεδιάγραμμα δίπλα). Η ύπαρξη του Ελληνικού αυτού επιθέτου στο Μοναστήρι (Bitola) καταγράφηκε γύρω στο 1850.
Αυτή είναι και η παλαιότερη παρουσία αυτού του επιθέτου μίας Ελληνικής οικογένειας που πιθανώς τα επόμενα 150 χρόνια, με ανάμικτους γάμους, να μας έδωσε και Βούλγαρους, και Έλληνες και Σκοπιανούς με το ίδιο επίθετο.Σημειώνουμε ότι το Μοναστήρι (Bitola) απέχει από τη Φλώρινα μόλις μισή ώρα με το αυτοκίνητο και η παρουσία συγγενών στην ευρύτερη περιοχή είναι σίγουρα αναμενόμενη.Σε Σκοπιανό forum ο φίλος GT βρήκe τα παρακάτω πολύ ενδιαφέροντα ....από την Σκοπιανή Εφημερίδα "Νέα Μακεδονία"Κρουσοραδη-Αχλάδα ΦλώριναςΟ παππούς του πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι ζούσε εδώ. Εκεί είναι το σπίτι του, εδώ ζούσε, και εδώ είναι θαμμένος.
Αυτός είναι δεύτερος ξάδελφος του πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι, τον λένε Σπύρο Νικολαίδη.- "Αλήθεια είστε συγγενής του πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι;"- "Αλήθεια είναι" , απάντησε. Μου εξήγησε ότι ο πατέρας του πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι ζούσε εδώ μέχρι 9 χρονών.(Σημ.blogger: Θύμα του παιδομαζώματος άραγε;)Εφυγε και από τότε ζει στα Σκόπια. Ο παππούς Νικόλας Γρούϊος Ζούσε εδώ κι εκεί είναι θαμμένος. Πολέμησε στον Ελληνικό στρατό εναντίων των Ιταλών και πέθανε το 1939 (?). Ο πατέρας του πρωθυπουργού Νικόλα Γκρούεφσκι έρχεται εδώ κάθε 15 Αυγούστου.
-"Το σπίτι τους τώρα είναι άδειο αλλά το συντηρούμε εμείς"... λέει ο Σπύρος.
Με πήγε στον τάφο του Νικόλα Γρούϊου. Στον τάφο έγραφε στα Ελληνικά "Νικόλας Γρούϊος". Ακολουθεί η επιστολή του Damian Gruev και το θαυμαστό βιογραφικό του τριανταοκτάχρονου ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ της FYROM...http://members.tripod.com/~dimobetchev/documents/ilinden.htmОТКЪС ОТ МЕМОРАНДУМА, ИЗПРАТЕН ДО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ВОДАЧИТЕ НА ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕАN EXCERPT FROM THE MEMORANDUM SENT TO THE BULGARIAN GOVERNMENT BY THE ILINDEN UPRISING'S LEADERS"... Пред вид на критичното и ужасно положение, в което изпадна българското население от Битолския вилает след извършените опустошения и жестокости от турските войски и башибозук ... пред вид на това , че тук всичко българско рискува да загине и да се затрие без спомен от насилия, глад и настъпващата мизерия, Главният щаб смята за свой дълг да обърне внимание на почитаемото Българско правителство върху гибелните последици за българската нация, ако то не изпълни своя дълг спрямо своите еднородни братя тук по един внушителен начин, което се налага по силата на опасността, заплашваща общобългарската Татковина днес...Ни едно българско училище не е отворено, нито ще се отвори... Никой не мисли за наука, когато е поставен вън от законите на страната, защото носи името българин...Поставени начело на народното ни движение тук, ние апелираме към Вас от името на роба Българин да му се притечете на помощ по най-ефикасен начин - чрез война. Вярваме, отгласът е същий у народа в свободна България.Ожидавайки вашето патротическо вмешателство, приятно ни е да Ви съобщим, че държим на разположение въпръжените ни сили, които сме щадили до сега.От Главният щаб "( Дамян ГРУЕВ http://members.tripod.com/~dimobetchev/dame.html , Борис САРАФОВ, Атанас ЛОЗАНЧЕВ)Меморандумът е връчен на д-р. Кожухаров, консул на Княжество България в гр.Битоля, който го препраща на правителството в София с доклад N441 от 17 септември 1903г.Част от текста е публикувана на стр.451 в първия том на книгата "Освободителните борби на Македония" (София, 1933, издание на Илинденската организация), дело на Христо Силянов - един от водачите на ВМРО ,а по-късно един от най-изтъкнатите мемоаристи и историци, пишещи за национално-освободителното движение на българите в Македония и Одринско." Considering the critical and terrible situation that the Bulgarian population of the Bitola Vilayet found itself in and following the ravages and cruelties done by the Turkish troops and irregulars, ... considering the fact that everything Bulgarian runs the risk of perishing and disappearing without a trace because of violence, hunger, and the upcoming misery, the Head Quarters finds it to be its obligation to draw the attention of the respected Bulgarian government to the pernicious consequences vis-a-vis the Bulgarian nation, in case the latter does not fulfill its duty towards its brethren of race here in an imposing fashion which is necessary by virtue of the present ordeal for the common Bulgarian Fatherland......Being in command of our people's movement, we appeal to you on behalf of the enslaved Bulgarian to help him in the most effective way - by waging war.We believe that the response of the people in free Bulgaria will be the same.... No bulgarian school is opened, neither will it be opened... Nobody thinks of education when he is outlawed by the state because he bears the name Bulgar...Waiting for your patriotic intervention, we are pleased to inform you that we have in our disposition the armed forces we have spared by now.The Head Quarters of the Ilinden Uprising"Damian GRUEV http://members.tripod.com/~dimobetchev/dame.html , Boris SARAFOV, Atanas LOZANTCHEVThis memorandum was handed to Dr.Kozhuharov, the Bulgarian consul in Bitola, and transmitted by him to the government in Sofia with report N441 from September 17th, 1903.A part of the text is published on p.435 of Macedonia's Struggle for Liberation (Sofia, 1933, edition of The Ilinden Uprising Veterans' Organization) by Christo SILJANOV - one of the leaders of IMRO and one of the most eminent historians and memoirists that have ever written on the national liberation movement of the Bulgarians in Macedonia and the district of Adrianople.NIKOLA GRUEVSKI - PRESIDENT OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIANikola Gruevski was sworn in as the 7 th Prime Minister of the Republic of Macedonia on 27 August, 2006 in Skopje, the Republic of Macedonia . He has a strong faith in God and is guided by the ideal of constant and truly dedicated work for the wellbeing and prosperity of his country.Born on 31 August 1970 in Skopje.Professional experienceSince August 2006• Prime Minister of the Republic of Macedonia2005• Vice President of the Euro-Atlantic Council of the Republic of MacedoniaSeptember 2002-August 2006• Member of the Macedonian Parliament2002-2004• President of the Parliamentary Commission for Financing and Budget• Member of the Permanent Parliamentary Commission for Cooperation with the European ParliamentSince May 2003• Leader of VMRO-DPMNE(a right-wing party)2003• Advisor to the Minister of Finance of Serbia within a USAID project for strengthening the capacity of the Ministry of Finance2000-2002• President of the State Securities and Exchange Commission1999-2002• Minister of Finance• Governor of the Republic of Macedonia in the World Bank and the European Bank for Reconstruction and Development - EBRD1998-1999• Minister without portfolio and Minister of Trade1998• President and founder of the Broker's Association of the Republic of MacedoniaEducation and training2006• Master of Science in EconomicsSs Cyril and Methodius University - Skopje1996• International Capital Market QualificationsLondon Securities Institute1989-1994• Bachelor's degree in EconomicsSt. Clement Ohridski University - Bitola
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: