Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Καταστροφικὲς προτάσεις γιὰ τὴν οἰκονομία (μέσω facebook)


Ἀπλὲς σκέψεις θέλω νὰ ἐκφράσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα , χωρὶς βέβαια νὰ εἶμαι εἰδικὸς οὔτε νὰ ἔχω σπουδάσει πάνω στὸ ἀντικείμενο ποὺ θὰ μιλήσω. Βλέπουμε ἀρκετὰ συχνὰ διάφορους ἐπιτήδειους και βαλμένους ἀπὸ τὴ νέα τάξη πραγμάτων ( εθελούσια κ ἀκούσια) νὰ δημιουργοῦν διάφορες ὁμάδες στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ποὺ ἤχουν ὡραῖα στὰ αὐτιά.

Μέρικοι τίτλοι τέτοιων ὁμάδων εἶναι:
«στη τάδε τοῦ μηνὸς δὲ ξοδεύουμε εὐρω»
«ἀποσύρουμε ὅλοι τὶς καταθέσεις μας ἀπὸ τις τράπεζες»
Πολὺ ὡραία ἀκόυγονται αὐτὰ στὰ αὐτιὰ , ἀλλὰ γιὰ πεῖτε ὕστερα πὼς θὰ κινηθεὶ ἠ ἀγορά.
Ἀς ἐξετάσουμε τὴν πρώτη περίπτωση:
«στη τάδε τοῦ μηνὸς δὲ ξοδεύουμε εὐρω»

Σκεφθεῖτε ὅτι εἶστε , εσεὶς μὲ ἄλλα 100 ἄτομα ἀποκομμένοι σὲ ἔναν ὅποιοδήποτε πλανήτη καὶ ἔχετε μεταξὺ σας μιὰ κλειστὴ οἰκονομία . Ἄλλος κρεοπώλης, ἄλλος μανάβης, ἄλλος γαλατὰς κ.ο.κ. Ἔχετε ὄρίσει ἔνα νόμισμα ὄπου κοστολογεῖτε τὶς τιμὲς τῶν προϊόντων , ποὺ ἀνταλλάσεστε! Ξαφνικὰ λέτε γιὰ ἔνα χρονικὸ διάστημα, δὲ ξοδεύετε τίποτα .Τότε τὶ γίνεται;
Ἀπλὰ θὰ πεινάσετε!
Μπορεῖ νὰ πεῖτε κάποιοι ὅτι θὰ ἀνταλλάσετε χωρὶς χρήματα. Ἔστω, λοιπὸν, καὶ αὐτὸ νὰ γίνει, πὼς θὰ ἐπιτευχθεῖ ὅμως κάτι τέτοιο ὅταν μιλάμε γιὰ πλῆθος 10.000.000 ἀτόμων.
Ἀν , ἐπίσης σὲ αὐτὸ τὸν πλανήτη, ἔγω εἶμαι ἔνας κρεοπωλης μεροκαματιάρης καὶ ἀποφασίσετε νὰ μὴν ψωνίσετε ἀπὸ τὸ κρεοπωλείο μου γιὰ ἔναν μήνα προϊοντα, πὼς θὰ ἀνταπεξέλθω εγὼ στὶς ὑποχρεώσεις μᾶς!

«ἀποσύρουμε ὅλοι τὶς καταθέσεις μας ἀπὸ τις τράπεζες»
γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὶς δυσάρεστες συνέπειες, ἀν ὅντως συνέβαινε κάτι τέτοιο, πρέπει νὰ κατανοήσουμε πὼς λειτουργοὺν οἱ τράπεζες. Οἱ τράπεζες στὴν ουσία ἀνακυκλώνουν τὰ χρήματα. Ἀφηνεις πχ 500€ ἐσὺ στὴ τράπεζα , ἀργότερα αὐτὰ τὰ 500€ θὰ χρησιμοποιήθοῦν γιὰ κάποιο μισθὸ ἤ σύνταξη. Ἀν τὰ ἀφαιρέσεις ἐσὺ , ποὺ θὰ βρεθοῦν λεφτὰ γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις.
Ἀν δὲν ἔγινα σὲ κάποιους κατανοητὸς, δὲν ἀναφέρομαι σὲ ἔνα ἄτομο ποὺ θὰ πράξει ἔτσι, ἀλλὰ σὲ μιὰ μεγάλη μερίδα ἀτόμων!


Τέλος, θέλω νὰ παρακαλέσω ἄπαντες νὰ μὴ τσιμπᾶν σὲ τέτοιου εἴδους ὁμάδες , ἀν καὶ ἤδη πολλοὶ τὶς ἔχουν βαρεθεῖ, διότι μόνο τὴν καταστροφὴ μποροῦν νὰ ἀποφέρουν. Μιὰς καὶ δὲν ἔχω σπουδάσει οἰκονομικὰ, ἀλλὰ ἀπλὼς μελετητὴς εἶμαι, μπορεῖτε ὅπου διαφωνεῖτε , νὰ μοὺ ἐκφράσετε τὶς ἀντιρήσεις καὶ νὰ τὶς συζητήσουμε