Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ΑΔΩΝΙΣ -ΑΝΤΩΝΙΟΥ: η απόλυτη ξεφτύλα του γιατρού

http://www.youtube.com/watch?v=Rl1iDt4BTes&feature=feedu_more
http://www.youtube.com/watch?v=mTk_3PRt2cA&feature=feedu_more
http://www.youtube.com/watch?v=zxgQPvqWX94&feature=feedu_more
http://www.youtube.com/watch?v=oAKZl-JkO_w&feature=feedu_more

Για όσους δεν ξερουν περι τινος προκειται ας δουν τους παραπάνω συνδέσμους...
Τι παρακολουθήσαμε χθες στο Μπλου Σκαή;
Εἴδαμε ἔναν σοβαρὸ Ἀδωνι γεωργιάδη μὲ Ἱώβεια ὐπομονὴ άπέναντι σὲ ἔναν βλαμμένο έπιστήμονα ποὺ δὲν εἶχε καθόλου γνώση άπὸ οἰκονομικά . Έξαρχὴς ὁ Άντωνιου , ὁ όποῖος εἶναι καὶ νεοδημοκράτης, οὐρλιαζε σὰν βλαμμένος προσπαθώντας νὰ κερδίσει τῖς έντυπώσεις καὶ μετὰ τὸν δάλογο νὰ αποσπάσει τὶς έπευφημίες ὅλων τῶν άντιμνημονιακῶν φίλων του.
Ὁ τόνος τῆς φωνῆς του καὶ ἡ άρρωστημένη έμμονὴ τοῦ, άποδεικνύει πως ὁ Αντωνίου δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἔνας βλάκας ποὺ ὑπερασπιζόταν τὸ άδικὸ του καὶ τὴν άνοησία του.
« ὁ ἔχων άδικο , φωνάσκει»
 Μάλιστα ὅταν μιλοῦσε ὁ Ἀδωνις  γιὰ τὰ σοβιέτ, ὁ Αντωνίου ἔκανε μόκο.
Μοναδικὸ του έπιχειρήμα «εἶστε ψεύτης κ. γεωργιάδη».Τίποτα παραπέρα. Σὲ τὶ διαφέρε λοιπὸν αύτὴ ἡ σκληρὴ έπιχειρηματολογὶα άπὸ τὴν άντιστοιχη τῶν κομουνιστῶν ποὺ μοναδικὸ τους έπιχειρημα άπέναντι στὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη εἶναι τὸ «αυτὰ, ποὺ λέτε, εἶναι φασιστικὰ»;
Ἡ ηλιθιότητα του γιατροῦ κορυφώνεται στὸ τέλος ὅταν έρμηνεύει τὰ λόγια τοῦ Ἄδωνι , ὄπως ὁ ἰδιος θέλει. Αυτὸ εἶναι πασιφανὲς καὶ μπορεῖ νὰ το διαπιστώσει κανεὶς άπλὰ παρακολουθώντας μόνο το τέταρτο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς ἐκπομπῆς. ὁ ἄδωνις λέει χαρακτηριστικὰ πὼς άν χρεοκοπήσουμε ὅλα τα νεαρὰ κοριτσια θὰ προχωρήσουν στὴν πορνεία, ἐνῷ ο γιατρὸς βάζει λόγια στὸν βουλευτὴ τοῦ ΛΑ.Ο.Σ.ποὺ ὁ ἰδιος ποτὲ δὲν εἶπε. Δηλαδὴ ὅλες οἱ Ελληνίδες εἶναι πουτάνες.
Τὰ συμπερασματα δικὰ σας!

Πιὸ πάνω ἰσχυρήστηκα ὅτι ὁ Άντωνίου εἶναι ΝΔ. Δὲν εἶναι δικοὶ μοῦ ἰσχυρισμοὶ, ἄλλὰ τῆς ἐφημερίδας άπογευματινῆς. ὁ Άντωνίου εἶχε καταθέσει αἰτηση για μιᾶ θέση στὸ ψηφοδέλτιο τῆς νδούλας.
Περισσότερα ἐδὼ: http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=3825

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΡΓΚ

Από σημερα  Παρασκευή μέχρι τις 12 του μηνὸς τὴν Κυριακὴ, ἔχει συνεδρία ἡ Μπίλντεμπργκ.
Τὰ μάτια σᾶς άνοιχτα!
Και αύριο γιὰ ὅσους πιστευουν σὲ λιακοπουλικὲς θεωρίες
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ λευκῆς καὺ μαύρης αδελφότητας!