Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Εθνικισμός αποτελεί πολιτική ιδεολογία με την έννοια ότι είναι ένα σύνολο από ιδέες και πίστεις σχετικά με το έθνος και το κράτος, που τις ασπάζεται μια ομάδα, τις οποίας τη δράση κατευθύνει. Αν ο Εθνικισμός είναι η <<πολιτική ιδεολογία>> της πλειονότητας του λαού, τότε αποτελεί την <<επικρατούσα ιδεολογία>> και στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για <<Ελληνικό>>, <<Γαλλικό>>, <<Γερμανικό>> Εθνικισμό κ.ο.κ.

Ο Dan Katz αναφέρει ότι ο Εθνικισμός ως χαρακτηριστικό του Εθνικού κράτους, είναι μια ιδεολογία η οποία αντικατοπτρίζει τη σημαντικότερη αποστολή του κράτους και την προασπίζει. Ως <<σύστημα αξιών>>, όχι μόνο δικαιώνει, αλλά και κατευθύνει τις κυριώτερες συμπεριφορές του κράτους.

Ο Εθνικισμός με λίγα λόγια είναι θεωρία πολιτικής νομιμότητας η οποία απαιτεί, τα Εθνικά όρια να μην διαφέρουν από τα πολιτικά... <<Ο Εθνικισμός έχει ορισθεί ως η προσπάθεια να συντονιστούν πολιτισμός και πολιτεία, να εφοδιαστεί ένας πολιτισμός με την δική του πολιτική στέγη>>

Ο Εθνικισμός είναι πρώτα - πρώτα μια πολιτική ιδεολογία η οποία υποστηρίζει την εναρμόνιση της πολιτικής και Εθνικής οντότητας. Ο Εθνικισμός ως αίσθημα η ως κίνημα μπορεί να ορισθεί κατά τον καλύτερο τρόπο υπό το πρίσμα αυτής της αρχής.

Ο Εθνικισμός θεωρεί το Εθνικό κράτος ως την ιδεώδη μορφή πολιτικής οργάνωσης σύμφωνα με τον H.Kohn(The idea of nationalism,New York 1994) Σύμφωνα με τον Π.Λέκκα << Ο Εθνικισμός έχει αναγκαστικά πολιτικό περιεχόμενο επειδή θεωρεί ότι η φυσική προστασία της ιδιαιτερότητας του Έθνους προυποθέτει πάνω απ' όλα την πολιτική του επιβίωση.>>

Ο Κων.Πλεύρης λέει στο βιβλίο του <<Η κοσμοθεωρία του Εθνικισμού-εκδ.Νέα θέσις,1990 - Ο Εθνικισμός Άρνείτε την αιτιοκρατία, στην οποία ο μαρξισμός και κατά την οποία, τα πάντα στην φύση και στην ζωή πειθαρχούν εις ορισμένα αίτια. Κατά την αιτιοκρατίαν ο άνθρωπος αδυνατεί να ρυθμίσει αυτοβούλως την ζωή του οι δε πράξεις του είναι μηχανικά αποτελέσματα ανεξάρτητα της προσωπικής του θελήσεως... Ο Εθνικισμός διακηρύσσει το αυτεξούσιον της ανθρώπινης βουλήσεως.>>

Ο Εθνικισμός πιστεύει ότι γενεσιουργό αίτιο του κράτους είναι το Έθνος και αυτό πρέπει να διέπει τους θεσμούς που διαμορφώνονται μέσα σε αυτό.

O συνειδητός Ελληνικός Εθνικισμός διαμορφώθηκε μετά την άλωση, οπότε συνδέθηκε με την Μεγάλη Ιδέα. Η Μεγάλη Ιδέα, δηλαδή η Αναγέννησις του Ελληνισμού με τη μορφή της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, υπήρξε για αιώνες, ο συνδετικός κρίκος της ψυχικής δυνάμεως του Ελληνισμού και ο κύριος μοχλός της επιβιώσεως του κατά την ''σκλαβιά''. Η Μεγάλη Ιδέα έγινε η φλόγα που άναψε έναν μαχητικό αλύτρωτικό Εθνικισμό κι ήταν αυτή που τον οδήγησε σε μεγάλες ώρες, όπως ο Αγώνας του 21'.

Links to this post

ΕΙΜΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

Είμαι εγώ που κλείνω μέσα μου τη δύναμη της φυλής μου

Είμαι εγώ που νιώθω μέσα μου το νεύρο και τα βιώματα αιώνων. Την ζωντανή παρουσία γενεών που πέρασαν χαράσσοντας βαθιά αυλάκια για να βρίσκουν τον δρόμο τα άλλα έθνη.

Είμαι εγώ που με κεντρίζει αδιάκοπα η αποστολή μου και είναι έντονη μέσα μου όπως οι χτύποι της καρδιάς μου.

Είμαι εγώ που δεν περιμένω καθοδήγηση μα φτιάχνω μόνος μου αυτό που έχω καθορίσει σαν ζειν, τον αγώνα μου.

Είμαι εγώ που θεωρώ την ζωή μου πολύτιμη, γιατί είμαι ταγμένος σε έναν ιερό σκοπό, την πατρίδα

Είμαι εγώ που κρατώ το λάβαρο και οι άλλοι με ακολουθούν. Είμαι ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

Είμαι εγώ που κεντρίζω τους κοιμισμένους, τους επαναπαυμένους τους, του βολεμένους. Είμαι ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Είμαι εγώ που καλύπτω τους κουρασμένους τους λαβωμένους μέχρι να ξαποστάσουν. Είμαι ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

Είμαι εγώ, το ξέσπασμα του ανθρώπου γεννημένου ελεύθερου που προσπαθούν να τον κάνουν δούλο. Είμαι η ΟΡΓΗ

Είμαι εγώ, ο θεματοφύλακας αρχέγονων ιδεών και αξιών. Είμαι ο ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ

Είμαι εγώ που οραματίζομαι να διαμορφώνω το αύριο. Μια νέα πραγματικότητα που θα κυβερνούν οι αξίες του Ελληνισμού και θα κυριαρχεί ο Ηρωικός Άνθρωπος.

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ

από το περιοδικό κίνημα της δεκαετίας του 80'

Links to this post