Κυριακή, 13 Ιουλίου 2008

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ

Δεν παραδέχονται τον Χριστό ως Θεό (όπως ο Άρειος).
• Δεν πιστεύουν στο Αγ.Πνεύμα – Θεό (όπως ο Μακαδόνιος).
• Δεν δέχονται την θεότητα της Αγ.Τριάδας (όπως οι Γνωστικοί).
• Δεν ασπάζονται την αθανασία της ψυχής (όπως οι Θνητοψυχίτες).
• Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκον και Αειπαρθένων (όπως ο Νεστόριος).
• Δεν πιστεύουν στα Μυστήρια της Εκκλησίας (όπως οι Προτεστάντες).

Ε π ι π λ έ ο ν:
• Ποδοπατούν,σπάζουν και μαγαρίζουν τις εικόνες (όπως έκαμαν στο χωριό Άρεια Ναυπλείας στις 18/12/1970).
• Σαρκάζουν και περιφρονούν τον Τίμιο Σταυρό.
• Κηρύτουν πως άρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Δίαβολος.
• Ονομάζουν όλους εμάς τους Χριστιανούς <>.

ΚΡΙΝΑΤΕ μόνοι σας άν, μέτα από όλα αυτά, δικαιούνται να λέγονται οι Ιεχωβάδες Χριστιανοι.

Ό π ο ί ο ς γ ί ν ε τ ε Ι ε χ ω β α ς ά λ λ α ζ ε ι θ ρ η σ κ ε ί α.Παύει να είναι Χριστιανός όπως θα έπαυε αν γινόταν Ισραηλίτης, Ινδουϊστής, Μουσουλμάνος,Βουδιστής κλπ