Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΟΡΕΙ ΘΑΒΩΡ


Ο ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΘΑΒΩΡ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΑΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΥΓΑΣΟΝ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΤΩ ΦΩΤΙ ΤΗΣ ΣΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΟΝ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΒΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΟΥ ΩΣ ΜΟΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΑΜΗΝ