Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ SIRINAnews για την σχέση ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ-ΛΑΟΣ

Κάνοντας μιᾶ άναζητηση σὲ google, yahoo καὶ ἄλλες μηχανὲς άναζητησης μὲ λέξεις κλειδιὰ ὄπως «sirina manolidou» «μανωλίδου-καρατζαφέρης» κτλ, θὰ διαπιστώσετε ὅτι πολλὲς ἱστιοσελίδες καὶ πολλὰ blogs άναπαράγουν ὡς εἴδηση ὅ,τι ὁ Καρατζαφέρης θὰ  βάλει στὸ ψηφοδελτιὸ τοῦ στὴν Εὐγενία Μανωλίδου. Αυτὲς οἱ σελίδες στηρίζουν τὴν παραπάνω εἴδηση σὲ ἔνα ψευδοδημοσίευμα τῆς  porno-εφημεριδας sirinasnews. Ὅμως δὲν ἰσχύει τίποτα άπὸ τὰ παραπάνω καθὼς τὰ διαψεύδει ὁ ἱδιος ὁ Άδωνις Γεωργιάδης στο forum του έκκλησία τοῦ Δήμου ὑστερα άπὸ δικιά μου έρώτηση.
 
Σχόλια δικὰ μου
Θεώρησα άρμοστὸ ὄτι κάποιος έπρεπε νὰ βάλει ἔνα stop άπατώντας σὲ τέτοια ψευδὴ δημσιεύματα  διότι φέρουν σύγχυση στὸ κόμμα. Αύτὸς εἶναι ἄλλωστε ὁ λόγος ποὺ κάνω καὶ τὴν παρούσα άνάρτηση
Άπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, παρατηροῦμε πὼς οἰ έμμισθοι συκοφάντες τοῦ Καρατζαφέρης έφθασαν σὲ σημεῖο νὰ θεωρήσουν έγκυρη πηγὴ μιᾶ πορνοφυλλάδα γιὰ νᾶ συκοφαντήσουν καὶ νὰ βρίσουν ἔνα πρόσωπο ποῦ τόσο πολὺ μισοῦν