Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Χρονια πολλά και γαλανόλευκα Έλληνες

ο Χριστός Γεννάται (προσοχή στο χρόνο που ειναι γραμμένο που ειναι το παρακάτω απολυτικιο)
Ενεστώτας