Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ποτὲ ξανὰ πατατάκι στὴν στοματικὴν σᾶς κοιλότηταν (δεῖτε)


 ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ποτὲ γιατὶ ὅταν τρῶτε ἔνα πατατάκι , δὲν μπορεῖτε νὰ άντισταθεῖτε ὥστε νὰ φᾶτε καὶ δεύτερο καὶ τρίτο;

Διότι πολὺ άπλὰ οἱ πλαστικοποιημένες πατάτες τηγανίζονται μὲ χασισέλαιο, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ ἔγινε στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἰρβάιν.
Νομίζω πὼς δὲ χρειάζεται νὰ άναφέρω κάτι ἄλλο καὶ θεωρῶ ὅτι ὅλοι γνωρίζονται πὼς άν βάλεις φωτιὰ σὲ ἔνα πατατάκι , ὕστερα μυρίζει πετρέλαιο.
Έλπίζω νὰ σᾶς ἔπεισα!