Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΦΡΙΚΗ: ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

η φώτο εστάλθη από αναγνώστη Φοιτητή!


Άρθρο: 198
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
Τίτλος Άρθρου
Κακόβουλη βλασφημία
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΙΑ
Κείμενο Άρθρου
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ.1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.
Άρθρο: 199
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τίτλος Άρθρου
Καθύβριση θρησκευμάτων
Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κείμενο Άρθρου
Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Πηγή:http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx


Επειδή πριν καιρό είχαμε μιλήσει κατά του Σατανιστή Βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Γερμενή, για τα αντιχριστιανικά του έργα.... τώρα ήρθε η ώρα να αναδείξουμε και την σατανιστική νοοτροπία που διακρίνει την αριστερά!