Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

ΛΕΣΒΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο την προσφυγή κατοίκων της Λέσβου με την οποία ζητούσαν την αποκλειστική χρήση του όρου "λεσβία" για τον προσδιορισμό καταγωγής από το νησί."Απανταχού γης οι λεσβίες" μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου το οποίο απέρριψε την προσφυγή τριών κατοίκων της Λέσβου με την οποία ζητούσαν να μην χρησιμοποιούνται οι όροι ''Λέσβιος", ''Λεσβία '' , ''Λεσβιακός'' , ''Λεσβιακή'', ως προσδιορισμός ατόμων με ιδιαίτερη σεξουαλική συμπεριφορά.

Οι κάτοικοι είχαν στραφεί κατά του σωματείου Ομοφυλοφιλικής και Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας (ΟΛΚΕ) και υποστήριζαν ότι οι επίμαχοι όροι ως υποδηλωτικοί σεξουαλικών προτιμήσεων προσβάλλουν την προσωπικότητά τους.


Το δικαστήριο με απόφασή του, με αριθμό πρωτοκόλλου 6310/2008, απέρριψε την αίτηση κρίνοντάς τη ως μη νόμιμη λόγω έλλειψης ασφαλιστέου δικαιώματος.


Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, οι λέξεις Λέσβιος, Λεσβίας, Λέσβιο και Λεσβιακός, Λεσβιακή, Λεσβιακό δεν αποτελούν σύμβολα μέσω των οποίων εξατομικεύεται ο καθένας, δεν αποτελούν στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας, ούτε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των συντελεστών εκείνων που καθορίζουν την ατομικότητα κάθε προσώπου.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται, οι επίμαχες λέξεις δεν αποτελούν όνομα και ούτε στοιχείο έκφανσης της προσωπικότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: