Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

«Η αλβανική γενοκτονία έναντι των Σέρβων στον

Η Μητρόπολη Ράσκας και Πριζρένης και Κοσσόβου και Μετοχίων συνεχίζει την εκδοτική της δραστηριότητα αυτή τη φορά με το βιβλίο «Η αλβανική γενοκτονία έναντι των Σέρβων στον Κ΄ αιώνα» (προς το παρόν μόνο στη σερβική γλώσσα).

Το βιβλίο αποτελεί μια φρικτή μαρτυρία περί της αλβανικής γενοκτονίας η οποία συστηματικά διαπράττονταν σε όλο τον Κ΄ αιώνα, και η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η προετοιμασία αυτού του βιβλίου διήρκεσε επί τρία ολόκληρα έτη. Το βιβλίο απαρτίζεται από 216 έγγραφα που διαχωρίστηκαν από το αρχείο της Μητρόπολης Ράσκας και Πριζρένης το οποίο μόνο μια μέρα προ του φοβερού πογκρόμ το Μάρτιο του 2004 με θαύμα του Θεού μεταφέρθηκε από την πόλη της Πριζρένης, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Μητρόπολης από την οποία ο Μητροπολίτης Αρτέμιος εξορίστηκε το 1999, στην Ιερά Μονή Γκρατσάνιτσα κοντά στην Πρίστινα όπου προσωρινά βρίσκεται η έδρα της Μητρόπολης.
Την τακτοποίηση του αρχείου ανέλαβε η κυρία Σλάβιτσα Ραντομίροβις, υπάλληλος του Υπουργείου Κοσσόβου και Μετοχίων και οι συνεργάτες της. Για το βιβλίο αυτό επιλέχθηκαν μόνο εκείνα τα έγγραφα τα οποία σαφέστατα και αναμφισβήτητα μιλούν για τα τεράστιων διαστάσεων εγκλήματα διαπραττόμενα έναντι των Σέρβων στο Κόσσοβο και τα Μετόχια, έναντι της πνευματικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς, καθώς και έναντι της κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τον εικοστό αιώνα.

Αυτό το ιστορικό παράδοξο, όπου μια εθνική μειονότητα απειλεί την πλειονότητα του λαού σε ένα κράτος όπου το κράτος φέρει το όνομα του λαού αυτού, επιδεικνύεται σε αυτό το βιβλίο χωρισμένο σε πέντε ενότητες και το οποίο τεκμηριώθηκε από μεγάλο αριθμό πανομοιότυπων. Το πρώτο μέρος φέρει τον τίτλο αλβανικά εγκλήματα έναντι των Σέρβων μέχρι το 1941. Το δεύτερο μέρος μιλάει περί της καταστροφής των σερβικών εκκλησιών από τους Αλβανούς στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τρίτο μέρος αποτελείται από μαρτυρίες περί των θηριωδιών των Αλβανών και της εξολόθρευσης της Σερβικότητας στην περίοδο από το 1941 μέχρι το 1945. Το τέταρτο μέρος μιλάει περί νέων βίων των Αλβανών και του κομουνιστικού καθεστώτος στην περίοδο από το 1946 μέχρι το 1982 ενώ στο πέμπτο μέρος βρίσκονται οι μαρτυρείς από την περίοδο από το 1983 μέχρι το 1988.
Η περίοδος από το 1989 μέχρι σήμερα παραλείφθηκε επίτηδες διότι όπως το εξηγάει στον πρόλογο ο Μητροπολίτης Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος «Αυτό θα το τυπώνει, πιθανώς, κάποιος άλλος ως παράρτημα στο βιβλίο αυτό, όταν θα γράφεται για τα γεγονότα σε σχέση με τη διάλυση της ΣΟΔ Γιουγκοσλαβίας, καθώς και για την διακυβέρνηση της UNMIK στο Κόσσοβο και τα Μετόχια.»
Η Μητρόπολη Ράσκας και Πριζρένης εκφράζει την ευγνωμοσύνη σε όλους οι οποίοι με την προσπάθειά τους διασφάλισαν να βγει στο φως η αλήθεια μέσω αυτού του βιβλίου.
Στους Έλληνες επισκέπτες της ιστοσελίδας μας φέρνουμε τη μετάφραση του προλόγου τον οποίο έγραψε ο Μητροπολίτης Αρτέμιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: