Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΛΛΑΣ-ΣΕΡΒΙΑ-ΣΥΜΑΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: