Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Συμφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας της Αλβανίας με Μαυροβούνιο και ΠΓΔΜ

Τις συμφωνίες για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προβλέπει το προενταξιακό «εργαλείο» IPA για τη διασυνοριακή συνεργασία της Αλβανίας με το Μαυροβούνιο και την ΠΓΔΜ, επικύρωσε το αλβανικό κοινοβούλιο.

Πρόκειται για τις δύο συμφωνίες της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις οποίες προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων από το IPA. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται οι δράσεις της διασυνοριακής συνεργασίας της Αλβανίας με το Μαυροβούνιο και την ΠΓΔΜ θα υλοποιηθούν μέχρι το 2013.

Κύριος στόχος των συμφωνιών είναι η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: