Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ο ιμπεριαλισμός και ο εθνικισμός έχουν την ίδια ρίζα,το κοινωνικόν ένσυκτο.Αλλ'' ενώ ο εθνικισμός θέλει συμπτωσην κρατικών και εθνικων ορίων,ο ιμπεριαλισμός επιδιωκει την επεκταση κρατικων ορίων πέραν από τα εθνικά.Ο εθνικισμός ενός έθνους αναγνωριζει και συμβιβάζεται με όλους τους άλλους εθνικισμούς,ως εκ τουτου έχει αμυντικό χαρακτήρα και μπορεί να αποτελέσει την βάση ειρηνικων σχέσεων των εθνών ' εποτελει τον αλτρουϊστικων εθνικισμόν ,όπως είπαν.Ο ιμπεριαλισμός ενός κράτου αποτελει κατανάγκην αρνηση των άλλων ιμπεριαλισμών,μπορεί να συμβιβασθεί με αυτο'υς μόνο προσωρινώς και διά τούτου έχει επιθετικόν χαρακτήρα και αποτελει τον εγωιστικόν εθνικισμόν και επάνω σε αυτο δεν μπορει να θελμελιωθεί πάγια ειρήνη.Ο εθνικισμός αποτελεί το mimimun των εθνικων αξιωσεων ενός έθνους και στηριζεται περισσότερον εις το έθνος και διά τούτο ένας έθνος μπορεί να αναλάβει έναν αγώνα υπέρ της εθνικιστικής του ιδέας,αν και έχει βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να επικρατήσει.Αντιθέτως ο ιμπεριαλισμός υπονοεί τάσεις απεριόριστου εξαπλώσεως ανός κράτους ,στηρίζεται εις το συμφέρον και εις τον υπολογισμόν των δυνάμεων και για αυτό τα κράτη δεν ριψοκινδυνεύον δια τας ιμπεριαλιστικάς των αξιώσεις χωρίς πιθανότητα επιτυχίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: